با کسب امتیاز کاربر ویژه شوید

کاربر ویژه کیست؟

کاربر ویژه در اصل فعالترین فرد سایت است, که با کسب حداقل امتیاز به یک درجه بالاتر از کاربران معمولی ارتقاء پیدا میکند.

چگونه میتوان کاربر ویژه شد؟

کاربرانی که در طول روز فعالیت مستمر داشته اند, با کسب حداقل امتیاز 3000 به عنوان کاربر ویژه در خواهند آمد (قابل ذکر است که حداقل امتیاز در نظر گرفته شده در آینده افزایش پیدا خواهد کرد.)

کسب کردن امتیاز بستگی به نوع فعالیت روزانه و یا مجموع فعالیت شما در سایت را خواهد داشت. هرچقدر در سایت فعالیت بیشتری داشته باشید, امتیاز بیشتری دریافت خواهید کرد و یک قدم به ویژه شدن نزدیکتر خواهید شد.

 

ویژه شدن چه مزایایی خواهد داشت؟

یکی از مهمترین مزایای کاربران ویژه این است که در صورت تمایل میتوانند به عنوان ناظر افتخاری در سایت فعالیت کنند (در آینده ای نزدیک اطلاعیه ای در این باره از سایت منتشر خواهد شد)

 

کاربران ویژه در صدر تمامیه کاربران سایت قرار دارند از اینرو تعامل کاربران با آنها بسیار زیادتر از حد معمول است. این دسته از کاربران دوستان زیادی در سایت دارند که این امر خود میتواند باعث افزایش امتیازات کاربری شود.

 

کاربران ویژه علاوه بر در اختیار داشتن مزایای فوق, در ارسال تصویر و مدیریت کردن گروه های دلخواهشان نسبت به کاربران معمولی برتری دارند. بطور مثال کاربران معمولی حداکثر توانایی ایجاد 10 گروه را در سایت دارند در صورتیکه کاربران ویژه میتوانند به تعداد نامحدودی گروه را مدیریت کنند.

 

 قابل ذکر است که محدودیت ایجاد گروه برای هر دو دسته از کاربران به یک میزان ثابت در روز است. هر کاربر در روز فقط توانایی ایجاد 2 گروه را دارد.

 

علاوه بر موارد ذکر شده فوق, کاربران ویژه در استفاده از سرویسها و خدماتی که در آینده ای نزدیک به امکانات سایت اظافه خواهد شد نسبت به کاربران معمولی سایت برای استفاده از آنها در اولویت قرار دارند.

 

موارد نام برده شده در این اطلاعیه صرفا بخشی از مزایای ویژه شدن و کسب امتیاز بیشتر در سایت است.

 

توجه فرمائید: کاربران معمولی سایت (کاربرانی که ویژه نیستند) بدون هیچ مشکلی میتوانند از سایت استفاده نمایند و از آن لذت ببرند. کاربران ویژه صرفا کاربران فعال سایت هستند که در سایت با کاربران دیگر تعامل بیشتری دارند.