60 | اس ام اس فانتزی

فانتزیم اینه 1 شب، فقط 1 شب تا صبح بشینم پای نت

مامانم 675 بار نیاد بگه چی کار میکنی

(اگه مشغول درس خوندم باشم 1 دفم بیدار نمیشه ها)