59 | اس ام اس فانتزی

فانتزي من اينه بدونم وقتي رفتيم بهشت از

كدوم درخت بايد سيب بخوريم عايا؟؟!!!!!!